Kurs Rysunku Elipsa zaprasza na zajęcia z rysunku odręcznego w roku szkolnym obejmujące szeroką tematykę związaną z projektowaniem, szkicem, rysunkiem w kolorze oraz zagadnieniami hobbystycznymi. Przygotowujemy na kierunki Architektura, Architektura Krajobrazu, Projektowanie Wnętrz, Wzornictwo Przemysłowe, Digital Art (Grafika) zakres ten skierowany jest do licealistów, uczniów techników oraz studentów, a także osób, które ukończyły już studia. Uczymy również młodzież szkół podstawowych od klas 5 do 8, w tym przedziale wiekowym wprowadzamy uproszczony materiał obejmujący podstawy rysunku i zagadnienia tematyczne związane z kolorystyką. Metoda jaką wykorzystujemy do nauki rysunku jest całkowicie autorska, pozwala na szybkie przyswojenie zasad przy zaangażowaniu w pracę kursanta i jest oparta na naszym doświadczeniu z lat poprzednich w pracy z młodzieżą. Uczymy już od ponad 20 lat z sukcesami. Wielu naszych kursantów jest już studentami oraz absolwentami studiów. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele dr inż. arch. WAPK, nauczyciel akademicki KAAFM i mgr inż. arch. WAPK.

Dodatkowo na naszym kursie prowadzone są zajęcia z Historii Sztuki przez mgr historyk sztuki Barbarę Świadek, nauczycielkę, pracownika naukowego Uniwersytetu Jagielońskiego oraz Muzeum Narodowego w Krakowie, w zakresie niezbędnym do zdania egzaminu maturalnego, na kurs ten przyjmujemy zapisy w trakcie formowania się grup rysunkowych i skierowany jest głównie do osób uczących się rysunku w naszej pracowni.

Zajęcia prowadzone są w warunkach wysokiej higieny.

Obecnie przyjmujemy zapisy.

Więcej informacji n.t. kursu tutaj

  • Formularz zapisów tutaj