Zdolność słuchania jest połową sukcesu.

Calvin Coolidge

Program Elipsy

 • Pracownia Rysunku Odręcznego Elipsa oferuje lekcje rysunku, przygotowujące do egzaminów na kierunki i studia Architektura, Architektura Krajobrazu oraz Architektura Wnętrz, Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego (PK),, Grafika (Digital Design), Identyfikacja Wizualna, a także do Liceum Plastycznego.
 • Systematyka tematów jest ściśle podporządkowana zagadnieniom związanym z architekturą i projektowaniem, oraz rysunkiemwymaganym przy egzaminach na uczelnie wyższe o profilu architektonicznym. Wykładowcy zmieniają się oraz posiadają odpowiednią do danego kierunku, podobną manierę rysunku, dzięki temu kursant nie otrzymuje sprzecznych informacji n.t. realizowanej pracy. 
 • Nauka odbywa się w profesjonalnie wyposażonej Pracowni Architektury Elipsaprzy ul. Felicjanek 15/13 w Krakowie, w całości przeznaczonej na cele projektowe i dydaktyczne. 
 • Zajęcia mają charakter indywidualny, dzięki czemu istnieje możliwość rozpoczęcia nauki nawet w trakcie trwania kursu w ciągu całego roku.  
 • Grupa podzielona jest na początkującą i zaawansowaną, a także na grupy dopasowane do wybranego kierunku studiów. Tak aby w pewny sposób można było kontrolować przebieg postępów i zaawansowania w pracy ucznia. W czasie formowania się grupy liczebność może być większa. 
 • Kurs przyjmuje uczniów szkół podstawowych, liceów, techników (klasy od 1 do 4 lub 5), studentów i osoby zainteresowane rysunkiem hobbystycznie.
 • Grupy liczą od 5 do 15 osób i tworzone są w oparciu o potrzeby uczestników oraz poziom zaawansowania warsztatu rysunkowego. Na zajęciach zawsze są wykładowcy. 
 • W programie staramy się zaszczepić pasję do rysunku, który jest nie tylko podstawą umiejętności projektanta i celem egzaminu, ale również sposobem na życie oraz formą rozwoju własnej osobowości.
 • Rysunek odręczny uczy analizy tematu, pozwala przedstawiać swoje wizje oraz koncepcje, aby w niebanalny sposób oddać efekt pracy na papier. 
 • Program kursu Elipsa:
 • Pracę zaczynamy od zasad perspektywy, zasad szkicu odręcznego, konstrukcji i modelowania brył prostych (sześcian, ośmiobok, stożek, walec, ostrosłup, graniastosłup, prostopadłościan) i proporcji ludzkich
 • Uczymy rysunku martwych natur oraz martwych natur z wyobraźni, przechodząc do bardziej zaawansowanych tematów dotyczących historii sztuki, architektury, projektowania form przemysłowych, wnętrz, krajobrazu, aż po tematy projektowe i budowlane.
 • Zajęcia rozpoczynają się wprowadzeniem do ćwiczenia i wyjaśnieniem problematyki zadania. Uczniowie mają do dyspozycji szeroki zakres materiałów szkoleniowych i pomocniczych jak książki, czasopisma, publikacje architektoniczne i autorskie plansze kursu rysunku. Podczas zajęć prowadzący przekazują wiele wskazówek oraz udzielają korekt.
 • Zajęcia kończą się wspólną korektą rysunków wykonanych w trakcie zajęć na kursie. 
 • Program jest dobierany indywidualnie do potrzeb kandydata zdającego na wybrany kierunek studiów.
 • Nauka na kursie rysunku Elipsa jest kształtowana tak, aby systematycznie podnosić poziom ucznia od tematów najprostszych po zagadnienia rozwijające wyobraźnię w sposób zaawansowany, a także zagadnienia projektowe i historyczne obowiązujące w programach studiów uczelni wyższych o profilu architektonicznym. 
 • Dodatkowo można wybrać zajęcia z historii sztuki przygotowujące do egzaminu maturalnego, obowiązuje limit miejsc 10(+1). 
 • Tematyka programu kursu rysunku:
 • Zasady perspektywy
 • Kompozycja rysunku w przestrzeni kartki
 • Podstawowe konstrukcje geometryczne z brył i ich kompozycja
 • Konstrukcja światłocienia
 • Opracowanie odpowiedniej maniery rysunku pod wybrany kierunek studiów 
 • Proporcje ludzkie w architekturze i projektowaniu
 • Kompozycja architektoniczna
 • Kompozycja urbanistyczna i projektowanie architektury
 • Projektowanie architektury zieleni i krajobrazu
 • Projektowanie wnętrz
 • Projektowanie pojazdów, przedmiotów, designu w nowych technologiach (kierunek wzornictwo)
 • Konstrukcje i kompozycje złożone (architektura historyczna, tradycyjna, współczesna, futuryzm i formy przemysłowe)
 • Historia Architektury i Sztuki z wykładami przygotowującymi do egzaminu maturalnego
 • Tematy z wyobraźni (projektowe i abstrakcyjne)
 • Rysunki z martwej natury i plenerowe
 • Egzaminy próbne oparte o tematy egzaminacyjne i studialne 
 • Podstawy rysunku i plastyki na komputerze
 • Przedstawienie na podstawie autorskich projektów I realizacji prowadzących kurs - zasad pracy architekta, projektanta wnętrz, architekta krajobrazu, projektanta pojazdów
 • Wykłady n.t. architektury współczesnej i historycznej
 • Przeglądy teczek oraz przygotowanie teczek do egzaminów na uczelnie zagraniczne w LONDYNIE, HISZPANII, NIEMCZECH, HOLANDII, TURYNIE. 
 • Nauka rysowania i przygotowanie teczek na Inżynierię Wzornictwa Przemysłowego Politechnika Krakowska. 
 • Podstawy oprogramowania komputerowego typu AUTOCAD (posiadamy oryginalną licencję), w oparciu o wykorzystanie w projektach.  
 • Kurs rysunku zwieńczony jest tygodniowym plenerem intensywnym wśród zieleni i architektury Krakowa (informacja na ten temat udzielana jest pod koniec zajęć całorocznych).
 • Zapraszamy również na wakacyjne kursy rysunku organizowane na przełomie czerwca i lipca po zakończeniu roku szkolnego.

 

 • Systematyka

Program nauczania wprowadza w podstawy rysunku, zaczynamy od martwych natur z brył i przedmiotów, poprzez podstawową perspektywę do form zaawansowanych. Wyjaśniamy czym jest m.in. horyzont w rysunku, punkt zbiegu, linie zbiegu, skróty perspektywiczne, siatka konstrukcyjna pozioma oraz pionowa, jak nałożyć odpowiedni walor w rysunku, szraf i światłocień, jak skonstruować prawidłowo m.in. sześcian (opracowaliśmy własną autorską uproszczoną metodę, która nie bazuje na elipsie i jest bardziej zrozumiała). W dalszej części poznajemy bryły przestrzenne i próbujemy je łączyć w różnego rodzaju formy, następnie rysujemy obiekty istniejące z wykorzystaniem wcześniej poznanych konstrukcji oraz kształtując warsztat rysunku, tworzymy własne, autorskie projekty w rysunku. Ucząc rysunku staramy się rozwijać u kursanta wyobraźnie przestrzenną.

Nie uczymy na podstawie tutoriali tzn. "krok po kroku", ponieważ najczęściej uczeń w późniejszym okresie, rysując samodzielnie, nie potrafi wyjść poza zagadnienie w tutorialu, porusza się wyłącznie w narzuconych rozwiązaniach. Nauka opiera się na planszach z przykładowymi pomysłami z których uczeń ma za zadanie zaprojektować autorską formę przestrzenną. Po kilku tygodniach nauki, jeżeli uznamy, że kursant jest przygotowany otrzymuje tematy z wyobraźni, tekstowe lub opowiadane i na tej podstawie wykonując szkic wstępny, który akceptujemy, realizuje duży rysunek. Na każdych zajęciach kursant otrzymuje inny temat, nie rysujemy jednego rysunku np. przez miesiąc. Rysunki są kończone w domu, a pod koniec miesiąca odbywa się przegląd prac. Aby zmobilizować uczestników do aktywnego udziału w zajęciach, na koniec miesiąca typujemy najlepsze prace i osoba, która je zrealizowała, otrzymuje upominek książkowy, podręcznik studialny lub album z zakresu architektury, designu i projektowania. Założeniem jest przygotowanie do czasu egzaminacyjnego od 2,5 - 4 godzin rysowania.