Kurs rysunku odręcznego

Kurs jest przeznaczony dla osób początkujących i średnio zaawansowanych. Zajęcia prowadzone w Krakowie w profesjonalnie wyposażonej pracowni kursu rysunku Elipsa na ul. Krowoderskiej 6/14 oraz okresie letnim w plenerze. Wykłady i ćwiczenia prowadzą doświadczeni nauczyciele dr inż. arch. i mgr inż. arch. z dorobkiem naukowym i realizacjami w zakresie projektowania.

Kurs Rysunku Elipsa zaprasza na zajęcia dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Zajęcia kształtują wyobraźnię oraz postrzeganie przestrzenne w zakresie plastyki i umiejętności interpretacji przestrzeni, kolorów, brył, zwierząt i człowieka. Oferta skierowana jest do uczniów wieku od +12 do +14 lat. Kurs obejmuje dwie lub trzy godziny oraz wstępne zagadnienia z dziedziny rysunku odręcznego, wprowadzające tematów plastycznych w późniejszych latach zajęć, w dalszej perspektywie przygotowujących do egzaminów na studia wyższe. W kursie można uczestniczyć jeden lub dwa razy w tygodniu. Uczniowie szkół podstawowych przedłużający zajęcia na Kursie Rysunku Elipsa przy ul. Felicjanek 15/13, otrzymują gruntowne przygotowane z dziedziny architektury, architektury krajobrazu (proste formy przestrzenne) oraz projektowania wnętrz (proste, zabawowe formy wnętrz) i wzornictwa przemysłowego (samochody, roboty, przedmioty), a także podstawowego rysunku plastycznego (kolorystyka, kredki, pastele, markery, promarkery), rysunku postaci, mangi i rysunku komiksowego.