Digital Design

Wybrane prace z zakresu Digital Design wykonane pod kierunkiem prowadzących kurs Elipsa na wymienione kierunki studiów. Prace zostały zrealizowane łącząc technikę komputerową oraz rysunek odręczny. Prace z ćwiczeń, zostały wykonane przez młodzież w wieku od 15 do 22 lat. Utwory objęte są prawem autorskim, prezentowanie bez zgody autorów oraz osób prowadzących kurs w mediach i na portalach zabronione.

poniedziałek, 27 sierpień 2018