Program Elipsy PDF   Email
 • szkoła rysunku odręcznego w KrakowiePracownia Rysunku Odręcznego Elipsa oferuje lekcje rysunku architektonicznego, przygotowujące do egzaminów na kierunki Architektura, Architektura Krajobrazu oraz Architektura Wnętrz i Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego (PK).
 • Zajęcia prowadzą projektanci, czynni zawodowo architekciIARP oraz SARP z doświadczeniem branżowym i naukowym z tytułami doktora inż. arch oraz mgr inż. arch. WAPK. Systematyka tematów jest ściśle podporządkowana zagadnieniom związanym z architekturą i projektowaniem, oraz rysunkiem wymaganym przy egzaminach na uczelnie wyższe o profilu architektonicznym. Wykładowcy zmieniają się oraz posiadają odpowiednią do danego kierunku, podobną manierę rysunku, dzięki temu kursant nie otrzymuje sprzecznych informacji n.t. realizowanej pracy.
 • Nauka odbywa się w profesjonalnie wyposażonej Pracowni Architektury i Rysunku Elipsa przy ul. Krowoderskiej 6/14 w Krakowie, w całości przeznaczonej na cele projektowe i dydaktyczne.
 • Zajęcia mają charakter indywidualny, dzięki czemu istnieje możliwość rozpoczęcia nauki nawet w trakcie trwania kursu w ciągu całego roku. 
 • Grupa podzielona jest na początkującą i zaawansowaną, a także na grupy dopasowane do wybranego kierunku studiów. Tak aby w pewny sposób można było kontrolować przebieg postępów i zaawansowania w pracy ucznia. W czasie formowania się grupy liczebność może być większa.
 • Kurs przyjmuje uczniów gimnazjów, liceów (klasy od 1 do 3), studentów i osoby zainteresowane rysunkiem hobbystycznie.
 • Grupy liczą od 5 do 15 osób i tworzone są w oparciu o potrzeby uczestników oraz poziom zaawansowania warsztatu rysunkowego. Na zajęciach zawsze są wykładowcy.
 • Praca jest systematycznie monitorowana poprzez czynny kontakt z uczniem, a także tzw. dostęp on-line do materiałów na stronie www, która to opcja jest rozwiązaniem autorskim wprowadzonym pierwszy raz przez kurs rysunku Elipsa w 2006 roku. 
 • W programie staramy się zaszczepić pasję do rysunku, który jest nie tylko podstawą umiejętności projektanta i celem egzaminu, ale również sposobem na życie oraz formą rozwoju własnej osobowości.
 • Rysunek odręczny uczy analizy tematu, pozwala przedstawiać swoje wizje oraz koncepcje, aby w niebanalny sposób oddać efekt pracy na papier.
 • Program kursu Elipsa:
 • Pracę zaczynamy od zasad perspektywy, zasad szkicu odręcznego, konstrukcji i modelowania brył prostych (sześcian, ośmiobok, stożek, walec, ostrosłup, graniastosłup, prostopadłościan) i proporcji ludzkich.
 • Uczymy rysunku martwych natur oraz martwych natur z wyobraźni, przechodząc do bardziej zaawansowanych tematów dotyczących historii sztuki, architektury, projektowania form przemysłowych, wnętrz, krajobrazu, aż po tematy projektowe i budowlane.
 • Uczniowie otrzymują zadania domowe. Na ich podstawie sprawdzane jest zaawansowanie pracy na kursie.
 • Zajęcia rozpoczynają się wprowadzeniem do ćwiczenia i wyjaśnieniem problematyki zadania. Uczniowie mają do dyspozycji szeroki zakres materiałów szkoleniowych i pomocniczych jak książki, czasopisma, publikacje architektoniczne i autorskie plansze kursu rysunku. Podczas zajęć prowadzący przekazują wiele wskazówek oraz udzielają korekt.
 • Zajęcia kończą się wspólną korektą rysunków wykonanych w trakcie zajęć na kursie.
 • Program jest dobierany indywidualnie do potrzeb kandydata zdającego na wybrany kierunek studiów.
 • Nauka na kursie rysunku Elipsa jest kształtowana tak, aby systematycznie podnosić poziom ucznia od tematów najprostszych po zagadnienia rozwijające wyobraźnię w sposób zaawansowany, a także zagadnienia projektowe i historyczne obowiązujące w programach studiów uczelni wyższych o profilu architektonicznym.
 • Dodatkowo można wybrać zajęcia z historii sztuki przygotowujące do egzaminu maturalnego, obowiązuje limit miejsc 10(+1).
 • Tematyka programu kursu rysunku:
 • Zasady perspektywy
 • Kompozycja rysunku w przestrzeni kartki
 • Podstawowe konstrukcje geometryczne z brył i ich kompozycja
 • Konstrukcja światłocienia
 • Opracowanie odpowiedniej maniery rysunku pod wybrany kierunek studiów
 • Proporcje ludzkie w architekturze i projektowaniu
 • Kompozycja architektoniczna
 • Kompozycja urbanistyczna i projektowanie architektury
 • Projektowanie architektury zieleni i krajobrazu
 • Projektowanie wnętrz
 • Projektowanie pojazdów, przedmiotów, designu w nowych technologiach.
 • Konstrukcje i kompozycje złożone (architektura historyczna, tradycyjna, współczesna, futuryzm i formy przemysłowe)
 • Historia Architektury i Sztuki z wykładami przygotowującymi do egzaminu maturalnego
 • Tematy z wyobraźni (projektowe i abstrakcyjne)
 • Rysunki z martwej natury i plenerowe
 • Egzaminy próbne oparte o tematy egzaminacyjne i studialne
 • Przedstawienie na podstawie autorskich projektów I realizacji prowadzących kurs - zasad pracy architekta, projektanta wnętrz, architekta krajobrazu, projektanta pojazdów
 • Wykłady n.t. architektury współczesnej i historycznej
 • Przeglądy teczek oraz przygotowanie teczek do egzaminów na uczelnie zagraniczne oraz Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
 • Nauka rysowania i przygotowanie teczek na Inżynierię Wzornictwa Przemysłowego Politechnika Krakowska.
 • Podstawy oprogramowania komputerowego typu AUTOCAD (posiadamy oryginalną licencję), w oparciu o wykorzystanie w projektach. 
 • Kurs rysunku zwieńczony jest tygodniowym plenerem intensywnym wśród zieleni i architektury Krakowa (informacja na ten temat udzielana jest pod koniec zajęć całorocznych).
 • Zapraszamy również na wakacyjne kursy rysunku organizowane na przełomie czerwca i lipca po zakończeniu roku szkolnego.
 

Wszelkie prawa zastrzeżone

© Elipsa · Kraków · tel. kom. · 692 415 013 · 600 926 466 · tel./fax (012) 425 25 07 · email: elipsa@kurs-rysunku.pl
 
Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów dostępnych na stronie przez osoby postronne jest zabronione. W rozumieniu prawa o ochronie wzorów użytkowych i własności intelektualnej.
Zasady korzystania z cudzych utworów uregulowane są ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), zwaną prawem autorskim. 
 
Skynet Systems