Nauczyciele

 Pracownia Architektury i Rysunku Elipsa łączy PROJEKTOWANIE, RYSUNEK, SZTUKĘ i PASJĘ. Doświadczenie w nauczaniu rysunku posiadamy od ponad 17 lat.

                                                           "Architektury nie da się podzielić na czas pracy i czas odpoczynku. Projektant pracuje nieprzerwanie i nieznużenie, pracuje w myślach, pracuje głową, aby przenieść swoje wizje na papier, tworząc szkice, które często osiadają na dnie szafy."  

"Studium Świeżej Kreski - Pomiędzy ideą, a rzeczywistością",  Architektura i Biznes, nr 10/2005, s. 61

dr inż. arch. Dariusz Kronowski

doktor inż. architekt DARIUSZ KRONOWSKI

- PROWADZI ĆWICZENIA Z RYSUNKU, ZAJĘCIA PLASTYCZNE I WYKŁADY N.T. PROJEKTOWANIA

 

MPOIA, SARP. Uprawnienia architektoniczno - budowlane bez ograniczeń, wpis w Małopolskiej Izbie Architektów MP-1449, należy do Izby Architektów RP. Studia ukończył na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej, gdzie również obronił i otrzymał tytuł doktora nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki. Czynny projektant, Architekt, adiunkt w stopniu doktora na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych. Laureat wystaw architektonicznych m.in. z żoną arch. Sandrą Kronowską wyróżnienie i prezentacja projektów w katalogu - Architekci Małopolski 2010, Architekci Małopolski 2017 oraz wystaw plastycznych m.in. wystawa grafik i rysunków oraz projektów w NCK Kraków w 2004 roku. W dorobku znajdują się realizacje projektów architektury, wnętrz, wzornictwa przemysłowego i własnoręcznie ilustrowane publikacje naukowe m.in. w Teka Architektury Polskiej Akademii Nauk, Przestrzeń i Forma, Architectus, Architektura Krajobrazu, Folia Turistica, Monografia Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz felietony m.in. Architektura & Biznes "Studium świeżej kreski - pomiędzy ideą, a rzeczywistością" 10/2005 oraz "Architektura ziem górskich" nr 4/2016, "Miasta nadmorskie" nr 12/2016 i wiele innych, a także rysunki prezentowane na licytacjach m.in. Architekci Polscy dla Japonii - zorganizowana przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP. Prace rysunkowe autora można zobaczyć w pomieszczeniach prywatnych, a także publicznych w Polsce i za granicą. Autor kilkudziesięciu rysunków, grafik, obrazów, a także rekonstrukcji architektury i urbanistyki do XII - tomowej encyklopedii "Wielka Historia Świata", 2004-2006, wyd. Fogra pod patronatem naukowym Polskiej Akademii Umiejętności i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie uczestniczy również w pracach naukowo-badawczych i wykładach n.t. architektury.

magister inż. architekt SANDRA KRONOWSKA

- PROWADZI ĆWICZENIA Z RYSUNKU I ZAJĘCIA PLASTYCZNE ORAZ ZAJĘCIA DLA DZIECI

MPOIA. Uprawnienia architektoniczno - budowlane bez ograniczeń, wpis w Małopolskiej Izbie Architektów MP-1724, należy do Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Czynny projektant, Architekt, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Laureatka wystaw architektonicznych m.in. z mężem Dariuszem Kronowskim wyróżnienie i prezentacja projektów w katalogu - Architekci Małopolski 2010, 2017. Zdobywała doświadczenie w renomowanych biurach projektowych w zakresie planowania przestrzennego i urbanistycznego, budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych, projektów wnętrz i konserwacji zabytków. W dorobku znajdują się realizacje projektów wnętrz i budynków prywatnych oraz publicznych, a także liczne rysunki, szkice odręczne i prace malarskie. Autorka artykułów n.t. projektowania wnętrz i architektury. Należy do MPOIA (Małopolska Okręgowa Izba Architektów).

magister historyk sztuki BARBARA ŁEPKOWSKA

- PROWADZI ĆWICZENIA I WYKŁADY Z HISTORII SZTUKI

Wyróżniona Odznaką Zasłużona Kulturze Polskiej. Historia Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Edukacja Artystyczna w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Prowadzi Studio Inicjatyw Kulturalnych PLENEROWNIA - www.plenerownia.com - jako grafik komputerowy, fotograf, animator kultury. Realizatorka licznych warsztatów z zakresu historii sztuki i konserwacji zabytków, materiałów edukacyjnych, szkoleń dla uczniów oraz nauczycieli. Jest przewodnikiem oraz prowadzi warsztaty w Muzeum Narodowym w Krakowie dla uczniów szkół średnich oraz nauczycieli historii.

magister historyk sztuki BARBARA GRELA

- PROWADZĄCA ĆWICZENIA I WYKŁADY Z HISTORII SZTUKI

Doktorantka na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek: historia sztuki). Tytuł magistra uzyskała na podstawie pracy Krzyż Tumski w katedrze we Włocławku, za którą otrzymała nagrodę im. Mariana Sokołowskiego za najlepszą pracę magisterską obronioną na uczelniach krakowskich. Ukończyła także studia podyplomowe na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (kierunek: rynek sztuki i antyków).  

Dziękujemy również za współpracę naszym byłym asystentom w latach 2006-2017, którzy wcześniej byli kursantami Elipsy i dostali się na studia:

Tomek Dąbrowski, Bartek Cybula, Karolina Glanowska, Artur Mierzwa, Maciek Kubik, Eliza Żak, Kasia Starzyńska, Karolina Sanak, Andrzej Musiał

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz